Xen

SEP sesam umożliwia tworzenie w sposób szybki i bezpieczny backupów oraz przywracanie danych dla środowisk zwirtualizowancyh Xen.

Xen tworzy para-wirtualne systemy guest, które mogą być przechwycone i przywrócone przez SEP sesam na wypadek przerwania lub awarii działania systemu. Ze względu na sposób działania wirtualizacji Xen, który nie posiada interfejsu jak inne rozwiązania do wirtualizacji, SEP sesam do przywracania systemów guest wykorzystuje metodę spanshotów (LVM).

Dzięki zastosowaniu snapshotów tworzonych wg harmonogramu SEP sesam do sprawnego działania systemu nie są wymagane dodatkowe prace związane z planowaniem czy zarządzaniem backupami.

Dane wymagane do przywracania pracującej maszyny wirtualnej Xen są przechowywane w bazie danych zarządzanej z poziomu centralnego interfejsu konfiguracyjnego SEP.

Najważniejsze funkcjonalności

  • Backupy z wykorzystaniem snapshotów via LVM
  • Zarządzanie i raportowanie za pośrednictwem SEP sesam Management Interface
  • Wysoka wydajność
Callback Service