Microsoft Hyper-V

Rozwiń możliwości swojego środowiska Microsoft Hyper-V z SEP sesam

SEP sesam posiada wydajne, skalowalne i łatwe w użyciu narzędzia dedykowane do pracy ze zwirtualizowanymi środowiskami Microsoft Hyper-V. Możliwości SEP sesam daleko wykraczają poza podstawowe tworzenie kopii zamasowych maszyn wirtualnych, ale pozwalają na  optymalizację dowolnego środowiska opartego o Microsoft Hyper-V.

Interfejs graficzny SEP sesam dla Hyper-V znacznie przyspiesza i ułatwia planowanie i wykonywanie zautomatyzowanych kopii bezpieczeństwa środowiska zwirtualizowanego.

Najważniejsze funkcjonalności:

 • Pełna integracja ze środowiskiem backupu
 • Pełna integracja z interfejsem zarządzania
 • Przywracanie i replikacja maszyn wirtualnych do oryginalnego lub alternatywnego systemu
 • Open File Backup
 • Snapshoty Windows VSS
 • Szyfrowanie (strumienie danych, nośniki)
 • Brak limitu backupowanych maszyn wirtualnych
 • Small Backup Footprint
 • Wspierane maszyny wirtualne    |     Windows, Linux
 • Różne metody tworzenia backupów    |    Hot i Cold Backup
 • Granularność (rozproszenie usług)    |    Na poziomie obrazu
 • Wsparcie dla klastrów
 • Wspierane systemy operacyjne    |    Lista wspieranych systemów SEP Support Matrix