UNIX

SEP sesam zapewnia kompleksowe wsparcie dla systemów Uniuksowych. Posiada certyfikację dla backupów aplikacji SAP R/3 dla systemów 64-bitowych Uniksowych działających w oparciu o bazy danych  Oracle 10g or MaxDB.

Dodatkowo SEP oferuje liczne rozszerzenia typu Hot Backup dla aplikacji do pracy grupowej jak Microsoft Exchange, Lotus Domino, GroupWise, Open-Xchange, Scalix i Zarafa.

SEP sesam jest dostosowany do działania w SAN oraz maszynach wirtualnych NAS, jak VMware, Hyper-V, Citrix XenServer oraz we wszystkich innych dostępnych rodzajach sieci.

SEP sesam to dedykowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych, procesów disaster recovery przeprowadzanych w infrastrukturze opartej o stacje klienckie i serwery.
Wspierane są backupy plików różnych formatów, backupy dużych baz danych, a nawet backupy pojedynczych wiadomości e-mail bez zakłócania przepływu pracy.