Systemy operacyjne EOL (End of Life)

Systemy operacyjne rozrastająsię i zmieniają. Na ogół są one użytkowane długo po tym jak wsparcie techniczne przestanie działać.

SEP rozumie znaczenie jakie ma backupowanie danych firmy, bez względu na używany system operacyjny. Z tego właśnie względu wspierane jest szerokie spektrum systemów operacyjnych, nawet te rzadko używane.

Istnieje wiele firm, które są zmuszone posługiwać się starszymi platformami ze względu na integralność wszystkich przetwarzanych procesów.

W takim wypadku wyjątkowo ważne jest, aby zaimplementowane oprogramowanie do backupów posiadało wsparcie dla starszych wersji, bo tylko w ten sposób jest możliwe zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dla całej infrastruktury.

Wspierane systemy operacyjne EOL: VMS, TRUE 64, OS/2 oraz SCO.

Korzyści z wykorzystania SEP sesam w środowiskach EOL:

  • Wsparcie dla wszystkich najważniejszych platformam
  • Działanie w środowisku rzeczywistym i testowym
  • Możliwość stworzenia patchy na zamówienie
  • Migracja ze starego modelu licencjonowania na nowy
  • Przedłużenie cyklu życia systemów dzięki pełnemu zabepieczeniu danych
  • Oszczędność na wsparciu SW dzięki możliwości backupowania danych.
Callback Service