Kopie zapasowe plików i systemów operacyjnych

Bezpieczeństwo i dostępnośći danych w środowiskach heterogenicznych

SEP sesam zapewnia nieporównywalny poziom bezpieczeństwa dla systemów Windows, Linux i środowisk Uniksowych. Utworzony dla architektury opartej o system klient/serwer SEP sesam obsługuje backupy od pojedynczych serwerów plików do rozbudowanych, heterogenicznych centrów przetwarzania danych.

Z szybkością tworzenia backupów przez SEP sesam nie może się równać żadne inne rozwiązanie. Opatentowana technologia wielo-strumieniowego przetwarzania pozwala na nieograniczoną ilość strumieni jednoczesnego przesyłu danych. Pozwla to na zredukowanie czasu tworzenia kopii zapasowych od 50 do 98%.

W procesie backupowania z użyciem SEP sesam nie są wymagane dodatkowe macierze dyskowe. SEP sesam potrafi do tego wykorzystywać napędy dyskowe znajdujące się w zasobach danego systemu operacyjnego. Jeżeli system operacyjny potrafi rozpoznać urządzenie, oznacza to, że SEP sesam może na nim zapisywać dane.

Wspierane systemy operacyjne przez SEP sesam to: Windows, Linux, Unix, Solaris, AIX, HP-UX, Novell/SUSE i Red Hat.

Callback Service