Deduplikacja

Wydajna deduplikacja dzięki SEP sesam

Unikatowe rozwiązanie deduplikacji wykorzystywane przez SEP sesam pozwala maksymalnie zredukować koszty przechowywania danych.

Software'owa deduplikacja danych w SEP sesam współpracuje z każdym dostępnym na rynku sprzętem. Dzięki temu skutecznie eliminuje potrzebę zastosowania kosztownych, sprzętowych rozwiązań do obsługi deduplikacji danych.

Proces deduplikacji danych ustawia się w głównej konsoli do zarządzania SEP sesam. Może on rozpocząć działanie bezpośrednio po zakończeniu tworzenia backupu, Może on także zostać zaplanowany o wybranej przez administratora porze lub regularnie uruchamiany, zgodnie z ustawionym harmonogramem.

Elastyczność całego systemu pozwala na to, aby użytkownik końcowy mógł swobodnie pracować z danymi, nawet podczas wykonywania procesu deduplikacji.

Deduplikacja SEP Si3 jest zoptymalizowana pod kątem wysokiej wydajności w dostępie do unikatowych i zdeduplikowanych danych. Umożliwia to szybkie, zdalne przeprowadzanie przywracania danych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Repozytorium zdeduplikowanych danych posiada bezpośredni dostęp na poziomie sektorów nośnika. Do jego działania nie jest wymagany żadnej system operacyjny, co pozwala uniknąć jakichkolwiek strat wydajności podczas procesu odczytu danych.

Jak działa deduplikacja w SEP sesam

Proces deduplikacji jest uruchamiany zaraz po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej. System analizuje bloki danych i decyduje, czy dane są unikatowe, czy już wcześniej były zapisane do repozytorium Si3. Następnie, wyselekcjonowane unikatowe dane są wysyłane do repozytorium, a każda zdeduplikowana porcja danych jest zastępowana plikiem kontrolnym. Plik kontrolny wskazuje na repozytorium, gdzie znajdują się oryginalne zdeduplikowane dane.

Konsola do zarządzania SEP sesam wyświetla zbackupowane pliki w ich oryginalnej formie przed deduplikacją, co ułatwia proces odzyskiwania danych. Deduplikacja na poziomie bloków danych pozwala efektywnie zmniejszyć wielkość wymaganej powierzchni dyskowej dzięki analizowaniu małych fragmentów bloków przed ich zapisem.

Kluczowe funkcjonalności

 • Technologia deduplikacji // równoległa na poziomie bloków danych
 • Bezpośrendi dostęp do bloków danych (przywracanie)
 • Wielostrumieniowa integracja backupów
 • Replikacja danych // Na poziomie bloków danych
 • Oszczędność na przepustowości danych (WAN) // do 97%
 • Zapisywanie wyłącznie unikatowych danych
 • Fizycznie zarządzana pojemność // 4PB na DataStore
 • Oszczędność w wymaganej wielkości powierzchni dyskowych // W skali do 60:1
 • Integracja z SEP sesam Management Interface
 • Deduplikaja // w czasie rzeczywistym
 • Możliwości zapisu danych // na serwerach, zdalnych urządzeniach
 • Zmienna wielkość bloków danych
 • Sposób instalacji //  fizyczny, wirtualny
 • Wspierane architektury // 64-bit
 • Okres testowy // 30 dni

SEP Tachometer - bezpłatne narzędzie do analizy danych dla deduplikacji

Poznaj SEP Tachometer - bezpłatne narzędzie do analizy danych dla deduplikacji.


SEP Si3 Replication

Deduplication is not only used to save storage hardware during backups. It also provides the basis for replicating backed-up data in distributed data centers in a way that conserves bandwidth.

This is a useful backup scenario for companies with branch offices, but also serves to implement cold standby scenarios in the cloud. In such cases, enterprise-relevant servers are used to provide current data in cloud data centers. Data backup in the cloud, with which one must make sure that large volumes of data stored in a remote cloud and be restored inside the company in an acceptable period of time, is yet another area that replication can be used in.

Callback Service