PostgreSQL Server

SEP sesam zapewnia kompleksową ochronę danych dla serwerów PostgreSQL i EnterpriseDB.

To rozszerzenie SEP sesam gwarantuje wysoką wydajność i elastyczność dla procesów tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych dla dużych baz danych.

Bazy danych są zapisywane bezpośrednio na nośnikach za pośrednictwem PGDUMP, PIPE.

Cechy produktu:

  • Elastyczna ochrona danych – Backup i przywracanie baz danych, danych różnicowych, plików, grup plików i logów transakcji.
  • Dane tylko do odczytu automatycznie są backupowane z mniejszą częstotliwością.
  • Szybkie przywracanie - tylko uszkodzone strony są przywracane. Przywracanie danych może być używane do weryfikacji zawartości PostgreSQL/ EnterpriseDB zapisanego obrazu danych bez konieczności faktycznego przywracania tych danych.
  • Przeywracanie do wybranego punktu w czasie – Przywraca bazy danych PostgreSQL/ EnterpriseDB do precyzyjnie wybranego punktu w czasie lub znacznika logu transakcji.
Callback Service