MySQL

SEP sesam zapewnia kompleksową ochronę dla baz danych MySQL. Z kolei dla dużych środowisk bazodanowych MySQL SEP sesam dostarcza wymagany poziom wydajności i elastyczności przy tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu danych.

Umożliwia tworzenie backupów, które nie zakłóca pracy baz danych i instancji baz MySQL bezpośrednio do nośnika danych z pominięciem tymczasowego zapisu w systemie plików.

Cechy produktu:

  • Łatwość w obsłudze – interfejs graficzny SEP sesam pozwala na wygodne zaznaczanie pojedynczych lub wielu baz danych do tworzenia kopii zapasowych lub przywracania danych.
  • Centralne zarządzanie backupami dla całego środowiskach
  • Proste przywracanie danych dzięki SEP sesam Restore Wizard
  • Zachowanie płynności pracy – Zastosowanie harmonogramu przywracania danych na inny serwer w celu uniknięcia awarii i natychmiastowego wznowienia pracy z zapasowego zasobu.
Callback Service