Microsoft SQL Server

SEP sesam zapewnia solidne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych dla baz danych Microsoft SQL. SEP sesam obsługuje VSS, umożliwia niezakłócające pracy środowiska tworzenie backupów oraz przywracanie danych. Kopie zapasowe zapisuje bezpośrednio do nośnika danych bez potrzeby przechowywania ich wewnątrz systemu plików, którego backup jest tworzony.

SEP sesam dla MS SQL Server wspiera backupy typu: pełny, różnicowy i przyrostowy (transaction log).

Cechy produktu:

  • Backupy typu: pełny, różnicowy i przyrostowy.
  • Przywracanie baz danych między różnymi serwerami lub instancjami SQL.
  • Możliwość tworzenia nieprzypisanych baz danych
  • Łatwa nawigacja między kopiami baz danych, możliwość wybrania backupowanej bazy za pomocą interfejsu SEP sesam.