Informix

SEP sesam dla Informix komunikuje się bezpośrednio z interfejsem bazy danych ONBAR i przesyła dane do nośnika, na którym jest zapisywana kopia zapasowa. Proces tworzenia backupu i przywracania danych jest zarządzany przez SEP sesam, podczas gdy ONBAR decyduje, które dane powinny zostać zbackupowane, a które przywrócone.

 

Cechy produktu:

  • Ciągły backup logu logicznego – konfiguracja zautomatyzowanego backupu logu logicznego, który zabezpiecza przed zablokowaniem serwera baz danych przez log logiczny.
  • Elastyczne możliwości tworzenia kopii zapasowych – backup i przywracanie danych w dbspace, blobspace i logu logicznego na poziomie pliku.
  • Równoległy backup i przywracanie – Umożliwia administratorom posługiwanie się więcej niż jednym urządzeniem do magazynowania danych na raz dla pojedynczej bazy Informix podczas przeprowadzania procesu backupu lub przywracania danych. Znacznie skraca to czas wymagany do zakończenia operacji.

Callback Service