IBM DB2

SEP sesam dla IBM DB2 komunikuje się bezpośrednio z interfejsem XBSA DB2 i zapisuje kopie zapasowe bezpośrednio na nośniku bez tymczasowego zrzucania ich na dysk serwera gdzie znajduje się backupowana baza danych. Proces tworzenia backupu i przywracania danych jest zarządzany przez SEP sesam, podczas gdy API DB2 decyduje, które dane powinny zostać zbackupowane, a które przywrócone.


Cechy produktu:

  • Elastyczne możliwości tworzenia kopii zapasowych – Backup pełny, przyrostowy hot backup, backup archiwum logów.
  • Zautomatyzowany harmonogram – Konfiguracja harmonogramu SEP sesam do zautomatyzowanego, niewymagającego udziału człowieka procesu tworzenia kopii zapasowych dla DB2
  • Kreator konfiguracji – Konfiguracja backupu i przywracania DB2 krok po kroku za pomocą intuicyjnego, graficznego interfejsu kreatora konfiguracji.
Callback Service