Backup baz danych

 

SEP sesam umożliwia tworzenie kopii zapasowych baz danych i instancji baz danych zapisywanych bezpośrednio na wybranym nośniku danych bez potrzeby pośredniego zapisu na nośniku systemu operacyjnego. Wszystkie dostępne w systemie bazy danych są widoczne w panelu zarządzania SEP sesam, co znacznie umożliwia zarządzanie tworzeniem ich kopii zapasowych.

Korzyści z posługiwania się SEP sesam do backupowania baz danych:

  • Pełne przywracanie systemu (z bazami danych) lub opcja przywracania do wybranego punktu w czasie.
  • SEP sesam zapewnia intergralność przywracanych danych
  • Nie wymaga omijania zabezpieczeń systemu. Backup nie jest tworzony i przechowywany na stacji klienckiej
  • Nie wymaga omijania zabezpieczeń z powodu generowania redo logów. Są one kasowane automatycznie po wykonaniu backupu
  • Zapobiega ryzyku awarii typu SPOF (single point of failure), dzięki zastosowaniu wirtualnego serwera w osobnej maszynie wirtualnej.
  • Disaster recovery jest zarządzany z poziomu interfejsu graficznego SEP sesam, co umożliwia prostą i efektywną kontrolę procesów.


SEP sesam wspiera szeroki wybór baz danych, w tym: Oracle, MS SQL, IBM DB2, Informix SAP R/3, MaxDB i inne.

Pełna lista wspieranych baz danych znajduje się na stronie: Opens external link in new windowhttp://wiki.sepsoftware.com/wiki/index.php/SEP_sesam_OS_and_database_support_matrix

Callback Service