Novell GroupWise

Rozszerzenie SEP sesam dla Novell GroupWise zapewnia nieprzerwany dostęp do serwera GroupWise. Użytkownicy, którzy przez przypadek usunęliby wiadomość e-mail mogą ją samodzielnie odzyskać bez pomocy administratora.

Funkcjonalności

  • Pełna integracja ze środowiskiem tworzenia kopii zapasowych
  • Pełna integracja z interfejsem zarządzania
  • Szyfrowanie (strumienie i media)
  • Wsparcie dla nielimitowanej liczby kont i domen
  • Wspierane systemy operacyjne    |    OES Linux / OES Netware
  • Hot Backup
  • Rodzaje backupów plików    |    full, differental, incremental
  • Granularność    |    serwer, Postoffice, pojedynczy e-mail
  • Wsparcie dla klastrów