Microsoft Exchange Server

SEP sesam dla Microsoft Exchange zapewnia wydajność i elastyczność wymaganą dla skutecznego tworzenia backupów i odzyskiwania danych wewnątrz rozbudowanych środowisk Exchange.

Najważniejsze cechy

  • Hot Backup – pewna ochrona baz danych i skrzynek pocztowych w Exchange. Obejmuje przyrostowe backupy dla skrzynek e-mail.
  • Elastyczna konfiguracja przywracania danych – szybkie i rozproszone przywracanie serwerów Exchange, baz danych, skrzynek pocztowych, pojedynczych e-maili i zawartości.
  • Wsparcie dla DAG – tworzenie Hot Backupów dla bazy danych grup dostępności, aby zmniejszyć obciążenie aktywnych baz danych Exchange.
  • Integracja z Volume Shadow Copy Services (VSS)